* Tổ Hóa - Sinh chúng tôi gồm 09 thành viên, trong đó có 01 nam, 08 nữ.

*  Cơ cấu tổ chức và trình độ chuyên môn của Tổ:

 

          Các thành viên trong tổ có trình độ chuyên môn và tay nghề khá đồng đều ( có 2 giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp tỉnh và hầu hết được công nhận dạy giỏi cấp huyện) nên rất thuận lợi cho việc hoạt động chuyên môn của tổ. Trong  các năm học vừa qua, tổ tôi tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường và ngành  tổ chức, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Có 01 GV đạt Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 04 GV nhận được Bằng khen của UBND Tỉnh, nhiều GV đạt Danh hiệu CSTĐ cơ sở . . .

 Năm học 2018-2019 có 11 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa ( 4 môn Hóa và 7 môn Sinh); Có 4 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Sinh; 01 giáo viên đề nghị danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh.

Ngoài lĩnh vực chuyên môn dạy và học, tổ chúng tôi còn tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ như phong trào trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa, TDTT . . .

Tổ Hóa – Sinh chúng tôi quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm học 2019-2020 và những năm học tiếp theo để đạt được những mục tiêu và kế hoạch đề ra./.

Xuân Tâm, ngày 07 tháng 9 năm 2019

             Người viết: Nguyễn Thanh Túy