Tổ Sử - Địa chúng tôi gồm 11 thành viên.

- Cô Nguyễn Thị Hậu (Tổ trưởng); Cô Hoàng Phượng (Tổ phó – Thư kí); Các thành viên trong tổ đều cùng ở một xã, nên rất thuận lợi cho việc hoạt động tổ nhóm. Trong  các năm học vừa qua, tổ Sử địa tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường và ngành  tổ chức. Các thành viên trong tổ ai ai cũng tích cực, sự tích cực đó cũng đã đem lại  kết quả đáng kể. Năm học 2017-2018 đạt giải Ba thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và 02 GV đạt GVG cấp tỉnh, năm học 2018-2019 đạt giải nhì ĐDDH cấp huyện, giải KK nhà Sử học nhỏ tuổi, giải nhất cầu lông do công đoàn trường tổ chức

Ngoài lĩnh vực chuyên môn dạy và học tổ chúng tôi còn tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ như phong trào trồng cây xanh tuyến đường tự quản, các phong trào do địa phương, ngành tổ chức chúng tôi rất vui và tự hào về thành tích đạt được của tổ trong những năm vừa qua. Hy vọng các thành viên tổ tiếp tục phát huy trong thời gian tới./.

Xuân Tâm, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Hậu